Volgens die Finansie-portaal is 494 066 verklarings gedurende die eerste 24 uur ingedien, die meerderheid (408 857) van belastingbetalers wat verlede jaar slegs inkomste gehad het uit afhanklike indiensneming (kategorie A) en/of pensioene (kategorie H).

Verklarings van belastingbetalers met ander soorte inkomste was ongeveer 85 000.

Daar moet op gelet word dat die getalle in albei gevalle die ongeveer 40 duisend verklarings insluit wat reeds vanjaar ingedien is en wat verband hou met vervangingsverklarings of eerste aflewerings van inkomste met betrekking tot vorige jare - daarom nie die huidige IRS-veldtog integreer nie.

In verlede jaar se veldtog is ongeveer 6 miljoen IRS-verklarings besleg, waarvan 32,7% via die Outomatiese IRS ingedien is en 67,3% handmatig.

Die sperdatum vir die indiening van die jaarlikse IRS-verklaring eindig op 30 Junie, met die wet wat bepaal dat skikkings teen 31 Julie voltooi moet word en terugbetalings teen 31 Augustus betaal moet word. Die einde van Augustus is ook die sperdatum vir belastingbetalers wat nie by bron teruggegaan het nie of dit in 'n onvoldoende bedrag gedoen het, om die belasting wat deur die Belasting- en Doeaneowerheid (AT) bepaal

is, te betaal.


Verwante artikel: Tydper