Die verrigtinge is begin na klagtes en klagtes wat deur verbruikers in die klagteboek en deur ander ekonomiese agente ingedien is.

In die supermarksektor is 35 administratiewe oortredings ingedien as gevolg van misleidende advertensies, veral promosies wat nie teen die geadverteerde prys uitgevoer word nie.

Die Verbruikersdirektoraatgeneraal het ook twee voorsorgmaatreëls toegepas wat die onmiddellike opskorting van twee advertensieveldtogte bepaal