In

sy ontleding van die behuisingsvoorraad tussen 2011 en 2021 het INE tot die gevolgtrekking gekom dat bestaande behuisingstekorte in Portugal 136 800 wonings in 2021 uitmaak, wat ooreenstem met 3,3% van die totale aantal gesinshuise wat as gewone koshuise beset is (4 142 581 huise). Met ander woorde, daar is gesinne wat 'n huis het, maar wat steeds ander behuisingsoplossings nodig het, hetsy omdat hulle in oorvol situasies is, óf omdat hulle in onwaardige huise woon.

Maar “in Portugal was daar in dieselfde jaar 154 075 vakante wonings te koop of te huur sonder die behoefte aan herstelwerk of ligte herstelwerk nodig, afgetrek van die marge vir die mark om te funksioneer”, beklemtoon die INE.

Met inagneming van die “kwantitatiewe tekorte aan behuising, was daar 'n marge van 17 275 akkommodasie onmiddellik beskikbaar vir gebruik”. Dit beteken dat daar meer huise op die mark is (sonder om werk te benodig) as die akkommodasie wat nodig is om aan die land se bestaande behuisingstekortbehoeftes te voorsien, volgens 'n verslag deur idealista

.

Hierdie verskil is selfs groter as ons die totale aantal leë akkommodasie te koop en huur in ag neem (348.097 in 2021). Hier blyk dit dat daar 'n oorskot van ongeveer 211,000 huise op die mark is in die lig van behuisingstekorte. Met ander woorde, die aantal huise wat daardie jaar te koop of te huur, het nie net aan die behoeftes van diegene wat sonder ordentlike omstandighede woon, voldoen nie, maar daar was nog huise oor.