"Portugal är allt längre ifrån att uppfylla de miljömål som fastställts av EU", påpekar föreningen, som hänvisar till siffror från Portugals miljöbyrå enligt vilka de tre enheter som har tillstånd att behandla el- och elektronikavfall under 2019 endast samlade in 52 300 ton, vilket är ungefär en tredjedel av genomsnittet av vad de hade behandlat under de tre föregående åren.

Det anges också att "de förvaltande enheterna fortsätter att inleda nya anbudsförfaranden med uppenbara oegentligheter och utan att iaktta efterlevnad av lagstiftningen" inom sektorn.

Operatörerna har investerat "kraftigt i anläggningar för sortering, återvinning och återanvändning" som nu är underutnyttjade, en situation som "förvärras av exporten [av avfall] till andra länder".

AEPSA betonar att Portugal riskerar "allvarliga sanktioner och konsekvenser" om landet inte uppfyller målen och att avfallet innehåller "mycket giftiga ämnen" som släpps ut i miljön om det inte behandlas.