Ihmisoikeusjärjestö toteaa, että myös poliisien raakuus on huolestuttavaa maassa, ja se on tuonut tämän ongelman esiin jo useiden vuosien ajan, samoin kuin se, että "sukupuoleen perustuvan väkivallan vastaiset suojatoimet ovat edelleen riittämättömät".

Amnesty Internationalin raportti 2022/23: The State of Human Rights in the World (Ihmisoikeuksien tila maailmassa) huomauttaa myös, että Portugali epäonnistuu myös ilmastokriisin ja ympäristön pilaantumisen torjunnassa.

"(Portugalin) hallitus ei ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin asumisolojen parantamiseksi ja riittävän kohtuuhintaisen asumisen varmistamiseksi, vaikka vuoden 2021 lopussa julkaistut tiedot osoittavat, että yli 38 000 ihmistä tarvitsi asunnon", raportissa todetaan ja viitataan myös "raportteihin pakkohäädöistä ", joiden seurauksena jotkut ihmiset jäivät kodittomiksi, mikä AI:n mukaan "vaikutti suhteettomasti romaneihin ja afrikkalaista syntyperää oleviin".

Pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien osalta teoksessa muistutetaan lehtikirjoituksista, joissa "paljastettiin Odemiran alueen maatalousalan työntekijöiden, pääasiassa Etelä-Aasian maista tulevien työntekijöiden, epäasialliset työolot ja riittämättömät asunnot".

"Kesäkuussa (Euroopan neuvoston) ihmiskauppaa käsittelevä asiantuntijaryhmä, joka vieraili maassa vuonna 2021, totesi, että yleisin hyväksikäytön muoto oli edelleen työvoiman hyväksikäyttö, joka koski erityisesti maatalous- ja ravintola-alaa."

Lontoossa sijaitseva järjestö puolestaan toteaa, että heinäkuussa 2022 ja Portugalin määräaikaisarvioinnin jälkeen YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea piti heinäkuussa 2022 riittämättömänä sekä lainsäädäntöä että palveluja, joilla puututaan naisiin kohdistuvaan sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, ja ilmaisi huolensa "romanityttöjen koulunkäynnin keskeyttämisluvuista, jotka johtuvat lapsi- ja/tai pakkoavioliitoista ja varhaisraskaudesta", asioista, jotka, kuten he totesivat, "viranomaiset jättivät usein huomioimatta".

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen osalta AI huomauttaa, että Portugalissa kuoli viime vuonna "yli 1 000 ihmistä äärimmäisiin helleaaltoihin liittyviin syihin" ja että 60,4 prosenttia maasta on kokenut vakavaa kuivuutta ja 39,6 prosenttia äärimmäistä kuivuutta.

Kansalaisjärjestön mukaan YK:n ihmisoikeuksia ja ympäristöä käsittelevä erityisraportoija totesi syyskuussa Portugalin-vierailunsa jälkeen, että "viranomaisten on nopeutettava toimiaan erityisesti ilmansaasteiden ja jätehuollon torjumiseksi sekä metsäpalojen ehkäisemiseksi".

AI:n viime vuoden raportissa korostetaan, että "ihmisoikeuksia koskevat kaksinaismoralistiset standardit vallitsevat kaikkialla maailmassa ja että kansainvälinen yhteisö ei kykene johdonmukaisesti yhdistämään voimiaan ihmisoikeuksien ja yleismaailmallisten arvojen suojelemiseksi".

" Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus luotiin 75 vuotta sitten toisen maailmansodan tuhkasta. Sen ytimessä on yleismaailmallinen tunnustus siitä, että kaikilla ihmisillä on perusoikeudet ja -vapaudet. kaaos, ihmisoikeudet eivät voi kadota epäjärjestyksessä. Toisaalta juuri ihmisoikeuksien on ohjattava maailmaa yhä epävakaampien ja vaarallisempien tilanteiden lisääntyessä. Emme voi odottaa, että maailma palaa uudelleen", sanoo Amnesty Internationalin pääsihteeri Agnès Callamard raportin julkistaneessa lehdistötiedotteessa.