"Tavoitteena on, että keskus kouluttaa kaikkia ikääntymisen kanssa jollain tavalla tekemisissä olevia henkilöitä ja auttaa näin ollen kehittämään vastaustekniikoita aktiivisen ikääntymisen edistämiseksi sen eri ulottuvuuksissa", sanoi työ-, solidaarisuus- ja sosiaaliturvaministeri Ana Mendes Godinho uuden laitoksen avajaisten ja esittelyn yhteydessä.

Työministerin mukaan uusi rakenne "voi olla väline, jolla ei ainoastaan voimaannuteta ja kouluteta ihmisiä, vaan se voi olla myös keskeinen kumppani ikääntymiseen liittyvien julkisten politiikkojen muodostamisessa".

Loulén kunnan tiedotteen mukaan CCEA:n edistämät toimet on suunnattu keskuksen toimialaan kuuluvien ammattialojen työnhakijoille, myös työttömille.

Koulutusta annetaan myös vanhustenhoitoon osallistuvien yksiköiden työntekijöille, vanhusten epävirallisille hoitajille ja yksiköille, jotka edistävät alan hankkeiden luomista tai kehittämistä.

Loulén pormestari Vítor Aleixo oli tyytyväinen siihen, että hallitus oli päättänyt sijoittaa uuden keskuksen "Lissabonin ja Porton ulkopuolelle" ja että hänen kuntansa oli valittu.