"Målet är att centret ska utbilda alla människor som på något sätt arbetar med åldrande och därmed bidra till att utveckla reaktionstekniker för att stimulera ett aktivt åldrande i dess olika dimensioner", sade ministern för arbete, solidaritet och social trygghet, Ana Mendes Godinho, i samband med invigningsceremonin och presentationen av den nya institutionen.

Enligt arbetsmarknadsministern kan den nya strukturen "bli ett instrument inte bara för att stärka och utbilda människor utan också en viktig partner i utformningen av offentlig politik för åldrande".

Enligt ett meddelande från kommunen Loulé riktar sig de åtgärder som CCEA främjar till arbetssökande inom de yrkesområden som faller inom centrets ansvarsområde, inklusive arbetslösa.

Utbildning kommer också att ges till anställda vid enheter som arbetar med äldreomsorg, informella vårdgivare till äldre och enheter som främjar skapandet eller utvecklingen av projekt på detta område.

Borgmästaren i Loulé, Vítor Aleixo, var nöjd med att regeringen hade beslutat att placera det nya centret "utanför Lissabon och Porto" och att hans kommun hade valts.