Kokeet alkavat tällä viikolla digitaalisessa muodossa, mikä vähentää opettajien paperityötä, sillä heidän ei enää tarvitse arvostella kokonaisia kokeita.

Toukokuun 2.-11. päivän välisenä aikana peruskoulut tekevät testejä arvioidakseen 2. vuoden oppilaidensa suoriutumista taide- ja liikuntaopetuksessa. Viikkoa myöhemmin, 16.-26. toukokuuta, alkaa liikuntakokeiden "kausi" 5. vuoden oppilaille ja tieto- ja viestintätekniikan (TVT) kokeiden "kausi" 8. vuoden oppilaille.

Yli 250 tuhatta peruskoululaista on ilmoittautunut, mutta opettajat ovat jo varoittaneet, että joissakin kouluissa on verkko-ongelmia ja jotkut tietokoneet saattavat hajota kokeiden aikana, koska teknikkoja ei ole riittävästi tukena koepäivinä.

Koulutuksen arviointilaitoksen (IAVE) puheenjohtaja Luís Pereira dos Santos myönsi Lusan haastattelussa, että joissakin kouluissa ei ole vielä "ihanteellisia olosuhteita", mutta selitti, että testit voidaan tehdä offline-tilassa, jolloin ne eivät ole riippuvaisia Internet-verkosta, ja että oppilaat voidaan jakaa kahteen vuoroon, jotta kaikille riittää laitteita.