Alle kolmivuotiaiden lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen oli vuonna 2022 selvästi yli EU:n keskiarvon (35,7 prosenttia) ja jo lähellä Barcelonan kansallista tavoitetta vuodelle 2030 (50,8 prosenttia).

Joulukuun 4. päivänä julkaistun Education and Training Monitor 2023 -katsauksen tietojen mukaan Portugalissa "alle 3-vuotiaiden lasten osallistuminen päivähoitoon vuonna 2022 (47,5 prosenttia) kasvoi vielä enemmän kuin vuonna 2021 (43,3 prosenttia)".

3-6-vuotiaiden lasten koulunkäyntiaste oli 90,5 prosenttia vuonna 2021, mikä on alle EU:n keskiarvon (92,5 prosenttia), eikä vuodelta 2022 ole tietoja.

Lisäksi työllisyys- ja koulutusala oli yksi Portugalin parhaista työllisyysasteista vuonna 2022, sillä 83 prosenttia 20-34-vuotiaista vastavalmistuneista sai työpaikan, mikä on enemmän kuin EU:n keskiarvo (79,7 prosenttia).