Tutkimuksen "Geneeristen ja biosimilaarilääkkeiden teollisuuden strateginen arvo Portugalissa" tavoitteena oli kartoittaa tämän teollisuuden vaikutusta terveyteen, talouteen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen.

Tutkimuksen on laatinut konsulttiyritys Deloitten, ja siinä todetaan, että terveydenhuollon alalla "geneeriset ja biosimilaarilääkkeet parantavat lääkkeiden saatavuutta ja vähentävät kustannuksia, mikä vapauttaa resursseja, jotka voidaan kohdentaa uudelleen terapeuttisten innovaatioiden rahoittamiseen, ja lisää ammattilaisten palkkaamista, mikä parantaa terveyttä ja parantaa pitkäikäisyyttä ja elämänlaatua".

Tällä hetkellä geneeristen lääkkeiden ja biosimilaarilääkkeiden käyttö on hidasta, mutta se on kasvanut, ja suuntaus on kohti suurempaa läsnäoloa sairaalamarkkinoilla", todetaan tutkimuksessa ja lisätään, että vuonna 2022 geneeristen lääkkeiden markkinaosuus on 49 prosenttia ja 25 prosenttia markkinoiden arvosta, ja niiden markkinamyynti on 811 miljoonaa euroa.

Viime vuonna avohoitomarkkinoilla geneerisen pakkauksen hinta oli keskimäärin 58 prosenttia alhaisempi kuin alkuperäislääkkeen keskihinta, "huolimatta inflaation, raaka-ainekustannusten ja kontekstikustannusten merkittävästä noususta, jonka ala otti täysin vastaan".