Epäilykset siitä, mitkä tuotteet kuuluvat arvonlisäverovapautuksen piiriin ja mitkä eivät, ovat johtaneet siihen, että verojärjestelmä on esittänyt uusia selvennyksiä siitä, mitä tuotteita vapautus koskee.

Huhtikuun 18. päivästä lähtien on ollut voimassa 46 elintarvikeryhmän myynti ilman arvonlisäveroa, ja vero- ja tulliviranomainen(AT) on selittänyt, mitkä elintarvikelajikkeet kuuluvat toimenpiteen piiriin ja mitkä eivät.

Tämän hinnankorotusten vaikutuksia lieventämään pyrkivän verotustoimenpiteen käytännön soveltaminen paljasti kuitenkin, että vielä on selvitettäviä kysymyksiä. Kuten turskan kohdalla. Huhtikuussa voimaan tulleessa laissa julkaistun luettelon mukaan turska kuuluu arvonlisäverosta vapautettuihin tuotteisiin riippumatta siitä, onko se tuoretta, jäähdytettyä, pakastettua, kuivattua, suolattua tai suolavedessä olevaa.

Nyt veroviranomaiset ovat selventäneet, että arvonlisäverottomuus kattaa kokonaisen turskan ja sen osat ja että se ei koske ainoastaan siivuja vaan myös vatsaa, naamaa tai kieltä.

Jo aiemmin oli tiedossa, että basmati- tai jasmiiniriisistä ei peritä arvonlisäveroa, ja sama koskee myös höyrytettyä riisiä. Hedelmien osalta kantalouppi on lain luettelossa, ja AT:n mukaan sama pätee meloniin, koska se on "melonilajike, jolle on ominaista sen pyöreä muoto".

"Vesimelonia ei ole lueteltu 14. huhtikuuta annetussa laissa nro 17/2023, koska se ei kuulu poikkeuksen piiriin".

Lihan osalta AT:ssa täsmennetään myös, että arvonlisäverottomuus koskee porsaanlihaa (tuoretta tai jäädytettyä), koska toimenpidettä "sovelletaan sianlihaan eläimen kasvuasteesta riippumatta". Sama koskee naudanlihan eri nimityksiä.

Hedelmämehut ja -nektarit eivät kuitenkaan kuulu arvonlisäverottomaan koriin, koska AT:n mukaan "niille on oma kehyksensä arvonlisäverolain liitteenä olevan luettelon I kohdassa 1.11, eikä niitä ole sisällytetty terveellisten elintarvikkeiden luetteloon".

Nollaverollinen tuotekori on voimassa lokakuun loppuun asti, ja hallitus arvioi, että se alentaa inflaatiota 0,2 prosenttia vuonna 2023.