"Rajoitukset ja/tai osittainen poistaminen vaarantavat vakavasti näiden toimenpiteiden vaikutuksen sekä tupakan kulutuksen vähentämisessä että terveydellisissä, sosiaalisissa ja taloudellisissa eduissa. Samoin sisätilojen tupakka- ja nikotiinivapaiden ympäristöjen ja niiden laajentamisen lakiluonnoksessa määriteltyihin ulkotiloihin tulisi olla kattavia, eikä niihin saisi sisältyä poikkeuksia", yksiköt puolustavat tänään julkaistussa kirjeessä hallitukselle ja parlamentille.

Portugalin pneumologiyhdistyksen johtama yksikköryhmä, joka oli jo varoittanut tästä tilanteesta toukokuun lopussa hallitukselle ja parlamentille lähetetyssä kirjeessä, katsoo, että väestön terveys ei voi parantua eikä SNS :n kestävyys voi parantua "ilman vankkoja toimenpiteitä terveyden edistämiseksi ja kroonisten sairauksien ehkäisemiseksi".

Kirje julkaistaan nyt uutta tupakkalakia koskevan parlamentin keskustelun yhteydessä, ja allekirjoittajat vaativat "maan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, kansanterveys-, tupakoinninvalvonta- ja potilasjärjestöjen puolesta", että direktiivi tiettyjen kuumennettuihin tupakkatuotteisiin sovellettavien poikkeusten peruuttamisesta saatetaan nopeasti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja että laki hyväksytään "kansanterveystiedettä ja tupakoinnin torjuntaa koskevaa näyttöä (todisteita) noudattaen".

"Portugali maksaa kovan hinnan passiivisuudestaan tupakoinnin torjunnassa sekä taloudellisina kustannuksina että kansalaisten terveydelle ja hyvinvoinnille aiheutuvina vahinkoina", järjestöt sanovat ja korostavat, että Eurobarometrien mukaan suurin osa portugalilaisista tukee tupakoinnin torjuntapolitiikkaa.

"Yhteinen velvollisuutemme ja erityisesti Portugalin julkisten virkojen haltijoiden velvollisuus on suojella kansanterveyttä ja kansakunnan kansalaisten hyvinvointia edistämällä tiukkaa tupakansääntelyä", ne korostavat ja vaativat, että "tupakan myyntipisteiden ja myyntiautomaattien rajoittamisen on oltava kattavaa eikä osittaista, eikä sitä saa muuttaa siten, että sallitaan uusia poikkeuksia".

He väittävät myös, että tupakka- ja nikotiinituotteiden (elektroniset laitteet) markkinointi, myynninedistäminen, sponsorointi ja mainonta on "tehokkaasti poistettava" vahvan sääntelyn avulla. "Kaikki nämä toimenpiteet on hyväksyttävä, eikä niitä saa heikentää", he sanovat.

Järjestöt julkaisevat yhdessä kirjeen kanssa perustelujen lisäksi yhteenvedon saatavilla olevista tieteellisistä tiedoista ja niiden tärkeimpien toimenpiteiden vaikutuksista kansanterveyteen, jotka olisi hyväksyttävä ja/tai joita olisi parannettava lakiluonnoksessa."

"Ympäri maailmaa on osoitettu, että hallitukset voivat vähentää tupakointia ja sen aiheuttamia haittoja vain päivittämällä ja tarkistamalla säännöllisesti tupakoinnin torjuntaa koskevia politiikkoja tieteelliseen näyttöön (tietoon) perustuen. Portugalissa tupakan käyttö on viime aikoina lisääntynyt", he korostavat.

Myös kansalaisjärjestö Action on Smoking and Health (ASH) lähetti Portugalin hallitukselle kirjeen, jossa se varoittaa, että tupakka on edelleen maailmanlaajuisesti suurin ehkäistävissä oleva kuolemansyy, johon kuolee vuosittain yli kahdeksan miljoonaa ihmistä.

"Sen lisäksi, että tupakka vaikuttaa kielteisesti oikeuteen terveyteen ja oikeuteen elämään, se vahingoittaa myös lukemattomia muita ihmisoikeuksia, kuten oikeutta kehitykseen, ympäristöoikeuksia, lasten oikeuksia ja naisten oikeuksia", kansalaisjärjestö sanoo kirjeessä, joka oli Lusa-toimiston saatavilla.