Kansallisen tilastokeskuksen (INE) mukaan nämä indikaattorit vastasivat 571,7 miljoonaa euroa kokonaistuloja ja 436,6 miljoonaa euroa majoitustuloja, mikä vastaa 25,2 prosentin ja 29,1 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Verrattaessa pandemiaa edeltävään toukokuuhun 2019 kokonaistulojen kasvu oli 40,1 % ja majoitustulojen kasvu 44,4 %.

INE:n korostuksessa huomautetaan myös, että keskimääräiset tulot käytettävissä olevaa huonetta ja käytössä olevaa huonetta kohti saavuttivat Lissabonin pääkaupunkiseudulla historialliset maksimit, jotka olivat 118,8 euroa, kun globaaliarvo oli 69,8 euroa, ja 150,5 euroa, kun keskimääräinen arvo oli 112,7 euroa.