Kampanja, joka sisältyy vuoden 2023 kansalliseen tarkastussuunnitelmaan (PNF), kestää 9. lokakuuta asti ja sen tarkoituksena on "varoittaa kuljettajia liiallisen ajonopeuden riskeistä, koska se on yksi tärkeimmistä onnettomuuksien syistä maanteillä ja aiheuttaa yli 60 prosenttia rekisteröidyistä rikkomuksista", toteavat kansallinen tieliikenneturvallisuusviranomainen (ANSR), PSP ja GNR yhteisessä lausunnossaan.

Nämä kolme tahoa korostavat, että törmäystilanteessa kuolemantapausten todennäköisyys kasvaa ajoneuvojen ajonopeuden mukaan.

ANSR, PSP ja GNR muistuttavat, että ylinopeudella ajaminen on turvallisuusriski, ja toteavat, että nopeus on tärkein syy kolmasosaan kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista.

Tästä päivästä alkaen toteutettava toiminta on yhdeksäs tiedotus- ja tarkastuskampanja vuoden 2023 PNF-ohjelman 11:stä suunnitellusta kampanjasta, ja vuoden loppuun mennessä on tarkoitus järjestää vielä kaksi kampanjaa.