Takavarikot ovat seurausta kansallisella tasolla toteutetusta operaatiosta, jonka tarkoituksena oli "tunnistaa mahdolliset vaatimustenvastaisuudet, jotka liittyvät tuotteen aitouteen ja laatuun, merkintävaatimuksiin, jotka voivat johtaa kuluttajia harhaan, sekä epäterveisiin kilpailukäytäntöihin".

Tähän mennessä on takavarikoitu 12 tuhatta litraa oliiviöljyä, 3 850 litraa ruokaöljyä ja 200 litraa elintarvikemausteita sekä 105 210 etikettiä, joissa on "kuluttajaa harhaanjohtavia tietoja" ja joiden arvioitu arvo on 73 tuhatta euroa.

Takavarikot tapahtuivat sen jälkeen, kun 150 talouden toimijaa, mukaan lukien "tuottajat, pakkaajat ja vähittäismyyjät, mukaan lukien myynti markkinoilla ja messuilla", oli tarkastettu. Tarkastusten tuloksena aloitettiin kahdeksan rikosoikeudellista menettelyä, joista merkittävimmät olivat "petos kauppatavaroihin ja suojatun alkuperänimityksen (DOP) väärinkäyttöön perustuva rikkomus".

"Lisäksi käynnistettiin 15 hallinnollista rikkomustapausta, joiden rikkomuksiin kuuluvat merkintäsääntöjen noudattamatta jättäminen, kuluttajalle annettavien tietojen puuttuminen, pakollisten mainintojen puuttuminen oliiviöljyn pakkausmerkinnöissä ja kuluttajan harhaanjohtaminen", huomautuksessa lisätään.

ASAE varoitti, että kuluttajien tulisi olla "tarkkaavaisia tuotetarjousten suhteen odotettua alhaisemmalla hinnalla ja tarkistaa aina pakkausmerkintöjen tiedot, eli onko niissä maininta, että kyseessä on ruokaöljy tai kasviöljy".