Eurostatin tietojen mukaan yöpymisten määrä Euroopan unionin (EU) matkailualan majoitusliikkeissä kasvoi 6,1 prosenttia vuonna 2023 edellisvuoteen verrattuna 2,9 miljardiin yöpymiseen ja ylitti 1,4 prosentilla ennen Covid-19:ää vallinneen arvon.

EU:n tilastopalvelun mukaan viime vuonna 24 jäsenvaltiota 25:stä, joista tiedot ovat saatavilla (Bulgariaa ja Irlantia lukuun ottamatta), ylitti vuoden 2022 tason matkailijoiden yöpymisten osalta.

Eniten kasvua oli Maltalla ja Kyproksella (20 %), seuraavaksi eniten Slovakiassa (16 %), ja ainoa lasku oli Luxemburgissa (-1 %).

EU:n 2,9 miljardista matkailijoiden yöpymisvuorokaudesta vuonna 2023 1,6 tuli kolmansista maista ja loput 1,3 Euroopan unionin alueella asuvilta.

Portugalissa kirjattiin 85 miljoonaa yöpymisvuorokautta vuonna 2023, mikä merkitsee 10,4 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna ja 9,5 prosentin kasvua vuoteen 2019 verrattuna, joka oli ennen covid-19-pandemiaa.