"Portugalissa keskipalkan arvo on hyvin lähellä vähimmäispalkan arvoa, ja tuottavuutta edistäviä kannustimia on vähän. Kansallisen vähimmäispalkan nostaminen 1 000 euroon vuonna 2028 on siksi hallituksen tavoite".

Luís Montenegron tiimi lupaa myös "edistää edellytyksiä, joilla keskipalkan nostaminen 1 750 euroon vuonna 2030 voidaan pitää yllä tuottavuuden parantamiseen ja työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun perustuen".