"In Portugal ligt de waarde van het gemiddelde salaris heel dicht bij de waarde van het minimumloon en er zijn weinig stimulansen voor productiviteit. Het verhogen van het nationale minimumloon naar 1.000 euro in 2028 is daarom een doelstelling van de regering".

De ploeg van Luís Montenegro belooft ook om "de voorwaarden te bevorderen om de stijging van het gemiddelde loon tot 1.750 euro in 2030 te ondersteunen, op basis van productiviteitswinst en sociale dialoog".