Tämä on ensimmäinen kerta noin kahteen vuoteen, kun 12 kuukauden indeksiin sidottujen luottojen maksueriä alennetaan, kun taas kuuden ja kolmen kuukauden euriboriin sidotuissa sopimuksissa tämä on neljäs kuukausi, jolloin maksueriä alennetaan.

Deco/Dinheiro&Direitos Lusan simulaatioiden mukaan asiakas, jolla on 150 tuhannen euron laina 30 vuodeksi, joka on indeksoitu kuuden kuukauden Euriboriin ja jonka "marginaali" (pankin voittomarginaali) on 1 %, maksaa toukokuusta lähtien 790,45 euroa, mikä tarkoittaa 25,36 euroa vähemmän kuin mitä maksoi marraskuusta lähtien.

Kolmen kuukauden euriboriin sidottujen lainojen osalta asuntolainan erä - samoilla ehdoilla - laskee 794,72 euroon, eli 3,65 euroa vähemmän kuin viimeisimmän, helmikuussa tehdyn uusimisen jälkeen maksettu erä.

Toukokuussa tarkistettuun 12 kuukauden euriboriin sidottujen sopimusten osalta erä laskee 4,87 euroa, 778,23 euroon.

Nämä arvot on laskettu ottaen huomioon huhtikuun euribor-keskiarvot, jotka olivat 3,838 % kuuden kuukauden osalta, 3,885 % kolmen kuukauden osalta ja 3,703 % 12 kuukauden osalta.

Vaihtuvakorkoisen lainan tarkastelussa käytetään luottosopimuksen allekirjoittamista edeltävän kuukauden euribor-keskiarvoa.

Euribor-korot ovat laskeneet eri maturiteeteissa, mikä heijastaa odotuksia siitä, että Euroopan keskuspankki(EKP) valmistautuu aloittamaan ohjauskorkojensa alentamisen.