Portugalin työmarkkinoita kuvaavassa Pordata-julkaisussa, joka julkaistiin toukokuun 1. päivän (työntekijöiden päivä) kunniaksi, todetaan, että sekä kansallinen vähimmäispalkka että Portugalin keskipalkka ovat Euroopan unionin (EU) 10 alhaisimman joukossa.

Tiedot osoittavat, että Portugali on viidenneksi alhaisimman keskipalkan maa, kun otetaan huomioon elinkustannukset, hieman ennen Slovakiaa, Kreikkaa, Unkaria ja Bulgariaa.

Toisaalta Espanjassa palkat ovat keskimäärin kolmanneksen korkeammat kuin Portugalissa.

Pordata paljastaa myös, että Portugalin keskimääräinen vuosipalkka työntekijää kohti (ilman ostovoimapariteettia) oli vuonna 2022 EU-maiden 10. alhaisin, kun taas 10 korkeimman palkat ovat vähintään kaksi kertaa korkeammat kuin 10:ssä listan viimeisenä olevassa maassa (joihin Portugali kuuluu).

Portugalin vähimmäispalkka on myös ostovoimapariteettina laskettuna 10 alhaisimman joukossa niistä 22 Euroopan unionin maasta, joissa on vähimmäispalkka.

"20 vuoden aikana Portugalin ohittivat Puolan, Liettuan ja Romanian kansallisen vähimmäispalkan (SMN) osalta", ja lisäsi, että kansallinen vähimmäispalkka on 26 prosenttia pienempi kuin Espanjassa ja 47 prosenttia pienempi kuin Ranskassa.

Tiedot paljastavat, että työntekijöiden keskimääräinen kuukausipalkka Portugalissa (mukaan lukien ylityö-, loma- ja joulubonukset tai -lisät) oli 1 368 euroa vuonna 2022.

"Kansallinen vähimmäispalkka on yhä lähempänä keskipalkkaa. Vuonna 2002 vähimmäispalkka vastasi 43 prosenttia keskiansioista, ja vuonna 2022 tämä prosenttiosuus oli noussut jo 52 prosenttiin", hän huomauttaa.

Pordata osoittaa myös, että majoitus- ja ravitsemisalan (873 euroa) sekä maatalouden ja kalastuksen (916 euroa) työntekijöiden keskipalkka on Portugalissa alhaisimpia.

Sen sijaan rahoitus- ja vakuutustoiminnan (1 705 euroa), sähkö-, kaasu- ja vesihuollon (2 243 euroa) sekä kansainvälisten järjestöjen ja muiden ulkopuolisten laitosten (3 156 euroa) aloilla keskipalkka on korkein.