Tieliikenneturvallisuusviranomaisen(ANSR) vuotuisen onnettomuusraportin mukaan vuonna 2023 tarkastettiin 177,7 miljoonaa ajoneuvoa, ja rikkomuksia kirjattiin 1,6 miljoonaa, mikä on 10,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022.

Henkilökohtaisesti tarkastettiin 3 000 435 kuljettajaa (+17 % enemmän kuin vuonna 2022) ja tutkalla tarkastettiin 174 718 306 ajoneuvoa (+36,6 %), ja asiakirjan mukaan "ANSR:n vastuulla oleva tutkajärjestelmä varmisti 93,4 % kaikista tarkastuksista vuonna 2023 (91,3 % edellisenä vuonna)".

Tästä huolimatta raportissa todetaan, että rikkomusaste - joka mitataan jakamalla rikkomusten kokonaismäärä tarkastettujen ajoneuvojen kokonaismäärällä - oli 0,79 %, mikä on 16,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

"Rikkomustyyppien osalta 58,1 % vuonna 2023 rekisteröidyistä kokonaismäärästä vastasi ylinopeutta, ja on myös huomattava, että 4,9 % rikkomuksista johtui pakollisen määräaikaiskatsastuksen puuttumisesta". Alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisen osuus oli 2,3 %, vakuutuksen puuttumisen osuus 2,1 %, matkapuhelimen käytön osuus 1,5 % ja turvavyön käyttämättä jättämisen osuus 1,3 % kokonaismäärästä", tarkennetaan asiakirjassa.

Verrattuna vuoteen 2022, suurin kasvu rikkomusten tyypin mukaan kirjattiin vakuutuksen puuttuminen, jossa kasvu oli 79,5 % vuonna 2023, jota seurasi pakollisen tarkastuksen puuttumisesta johtuvien rikkomusten kasvu, jossa kasvu oli 38 %, joka edustaa yli 80 tuhatta rikkomusta.

Ylinopeudesta kirjattiin 946 956 rikkomusta (+8,2 % enemmän kuin vuonna 2022), alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisesta 37 685 (+9,3 %), vakuutuksen puuttumisesta 34 543 (+79,5 %), määräaikaiskatsastuksen puuttumisesta 80 280 (+38 %), matkapuhelimen käytöstä ajamisesta 24 772 (+8,4 %), turvavyön käytön laiminlyönnistä 21 954 (+1,2 %) ja lasten turvajärjestelmien puuttumisesta 2 465 (+10,6 %).

Liikennerikoksista pidätettiin vuonna 2023 yhteensä 22 299 kuljettajaa, 26,2 % enemmän kuin vuonna 2022, ja 14 969 kuljettajaa laillisen ajokortin puuttumisen vuoksi, 34,8 % enemmän kuin vuonna 2022.

Vuonna 2023 kirjattiin yhteensä 40 608 pidätystä (+24,2 %), ja lisäksi 3 340 pidätystä kirjattiin muista tarkemmin määrittelemättömistä syistä.

Vuonna 2023 ajokortti peruutettiin yhteensä 577 kuljettajalta, mikä kasvatti tässä tilanteessa olevien kuljettajien kokonaismäärän 2 987 kuljettajaan kesäkuussa 2016 käyttöön otetun pistekohtaisen ajokortin voimaantulon jälkeen.

"Pistelupajärjestelmän voimaantulon ja vuoden 2023 lopun välisenä aikana 687,5 tuhatta kuljettajaa on menettänyt pisteitä ajokortistaan", raportissa todetaan.