Vuonna 2022 naiset avioituivat yleensä miehiä aikaisemmin kaikissa Euroopan maissa. Romaniassa sukupuolten välinen ero on selvin, noin kolmen vuoden ero: Miehillä 31,2 vuotta ja naisilla 28 vuotta.

Euroopan tilastokeskuksen mukaan Portugalissa vuonna 2022 miehet menevät naimisiin keskimäärin 34,4-vuotiaina ja naiset 32,7-vuotiaina. Arvot ovat korkeammat kuin Euroopan unionin (EU) keskiarvot: 33,1 ja 30,7 vuotta.

Espanja johtaa niiden maiden rankingia, joissa ihmiset menevät naimisiin myöhemmin: miehet 46,8-vuotiaina ja naiset 34,7-vuotiaina. Seuraavina tulevat Ruotsi, Italia, Alankomaat, Luxemburg ja Belgia ennen Portugalia.

Taulukon pohjalla, eli aiemmin naimisiin menevien Euroopan maiden listan kärjessä, vuonna 2022, on Turkki: miehet olivat 28,3-vuotiaita ja naiset 25,6-vuotiaita.