Toimeenpanovallan esittelemässä maahanmuuttoa koskevassa toimintasuunnitelmassa, joka sisältää 41 toimenpidettä, todetaan, että "maahanmuuttajaväestö on kasvanut merkittävästi viime vuonna", 781 247:stä vuonna 2022 1 040 000:een vuonna 2023.

Hallitus vertaa sitä myös Portugalissa vuonna 2015 asuneiden maahanmuuttajien määrään, joka oli 383 759.

Asiakirjassa todetaan, että vuoden 2023 tiedot ovat alustavia ja ulkomaalaisia, joilla on vakinainen asema oleskeluluvan, lyhytaikaisen viisumin, opiskelu-, työ- tai tilapäisen oleskeluviisumin myöntämisen nojalla, sekä ulkomaalaisia, joilla on laiton tilanne.

Hallituksen mukaan suurin osa Portugalissa myönnetyistä oleskeluluvista on tarkoitettu ammatillisen toiminnan harjoittamiseen.

Asiakirjassa todetaan myös, että maahanmuutto edistää "väestörakenteen elpymistä ja aktiiviväestön lisääntymistä", ja suurin osa ulkomaalaisista asuu Portugalissa 25-44-vuotiaiden ikäryhmässä.