"Vuonna 2014 ulkomaalaisten työntekijöiden keskimääräinen määrä oli 55,6 tuhatta, ja se on kasvanut 495,2 tuhanteen vuonna 2023, mikä vastaa 2,1 % ja 13,4 % työntekijöiden kokonaismäärästä kullakin näistä vuosista", BdP totesi tutkimuksessaan, jossa pyritään kuvaamaan Portugalissa asuvia ulkomaalaisia henkilöitä, joilla on työsopimus, joka on rekisteröity sosiaaliturvatietokantaan.

Sosiaaliturvaan rekisteröityjen ja muiden palveluksessa työskentelevien ulkomaalaisten työntekijöiden keskimääräinen määrä kasvoi merkittävästi vuosina 2018 ja 2019 (38,5 % ja 47,9 %), kun se oli ollut maltillisempi rokotepandemian vuosina.

"Kahtena viime vuonna se on jälleen kasvanut, ja kasvuluvut ovat 41 % vuonna 2022 ja 35,5 % vuonna 2023", BdP korosti.

Brasilialaiset erottuvat edukseen, sillä vuonna 2023 sosiaaliturvaan oli rekisteröity keskimäärin 209,4 tuhatta työntekijää, mikä vastaa 42,3 prosenttia tietokantaan kyseisenä vuonna rekisteröidyistä ulkomaalaistaustaisista työntekijöistä.

BdP korosti, että vuosina 2022 ja 2023 Brasilian kansalaisuuden omaavien työntekijöiden määrä kasvoi 58,5 prosenttia ja 43 prosenttia.

Seuraavat neljä kansallisuutta, joiden mukaan rekisteröityjä työntekijöitä oli eniten, olivat intialaiset (41 tuhatta), nepalilaiset (26,9 tuhatta), kapverdeläiset (22,7 tuhatta) ja bengalilaiset (18,8 tuhatta), jotka edustivat yhteensä 22,1 prosenttia ulkomaalaisen kansalaisuuden omaavien työntekijöiden kokonaismäärästä vuonna 2023.

Intian kansalaisuuden omaavien työntekijöiden määrä kasvoi 28,1 % ja 42,4 % vuosina 2022 ja 2023, kun taas Nepalin kansalaisuuden omaavien työntekijöiden määrä kasvoi 39,9 % ja 45,6 %.

Eurooppalaisten työntekijöiden osuus ulkomaalaisista oli 12,6 prosenttia, ja heidän osuutensa kasvoi maltillisemmin viime vuosina.

Vuonna 2023 22,2 prosentilla yrityksistä oli ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, kun vastaava luku vuonna 2014 oli 7 prosenttia.

Ulkomaalaisten työntekijöiden iän mediaani oli 33 vuotta vuonna 2023, kun taas portugalilaisen kansalaisuuden omaavien työntekijöiden ikä oli 42 vuotta.

Vuonna 2023 naisten osuus ulkomaalaistaustaisista työntekijöistä oli 36,7 prosenttia, mutta kansallisuuksien välillä oli huomattavia eroja: brasilialaisten ja kapverdeläisten työntekijöiden keskuudessa naisten osuus oli yli 40 prosenttia, kun taas intialaisten ja bangladeshilaisten työntekijöiden kohdalla naisten osuus oli vain 7,5 prosenttia ja 2,6 prosenttia.

Ulkomaalaiset työntekijät asuvat ja työskentelevät portugalilaisten tavoin pääasiassa rannikolla sijaitsevissa yrityksissä, erityisesti Lissabonin ja Porton suurkaupunkialueilla sekä Alentejon ja Algarven rannikkoalueilla, ja heidän painoarvonsa on suurempi useissa kunnissa, joissa harjoitetaan merkittävää maataloustoimintaa, erityisesti maan eteläosassa.

Tämän analyysin mukaan maatalous- ja kalastusalalla neljällä kymmenestä työntekijästä oli ulkomaalainen kansalaisuus, kun vastaava luku vuonna 2014 oli yksi ja vuonna 2019 kaksi työntekijää kymmenestä.

"Ulkomaalaisten työpaikkojen painoarvo kokonaistyöllisyydestä on erittäin merkittävä myös majoitus- ja ravitsemisalalla, hallintotoiminnassa ja rakennusalalla, joissa prosenttiosuudet ovat 31,1 prosenttia, 28,1 prosenttia ja 23,2 prosenttia vuonna 2023", BdP päätteli.

Ulkomaalaisten työntekijöiden kuukausipalkan mediaanipalkka vuonna 2023 oli hyvin lähellä kansallista vähimmäispalkkaa (760 euroa), 769 euroa nuorilla työntekijöillä ja 781 euroa yli 35-vuotiailla työntekijöillä, kun taas kotimaisten työntekijöiden mediaanipalkka oli 902 ja 945 euroa.

BdP korosti, että uusien ulkomaalaisten työntekijöiden erityisen suuri tulo Portugaliin vuosina 2022 ja 2023 toi maan lähemmäs Euroopan unionin nykyistä tilannetta sen suhteen, kuinka suuri osuus ulkomaalaisista työntekijöistä on työpaikkojen kokonaismäärästä.