"Ottaen huomioon erittäin kiireellisen tilanteen, joka koskee useiden tuhansien vireillä olevien oleskelulupaprosessien laillistamista, tasavallan presidentti on antanut erityisen tutkintotodistuksen, jossa otetaan huomioon tähän mennessä vallinnut tilanne ja vältetään käynnissä olevien laillistamisprosessien ylikuormittaminen uusilla kiinnostuksenilmaisuilla, jotka on hyväksytty aiemmassa lainsäädännössä", todetaan puheenjohtajavaltion verkkosivustolla julkaistussa tiedotteessa.

Hallitus on ilmoittanut lopettavansa poikkeusjärjestelmän, jonka mukaan ulkomaalainen saattoi tulla Portugaliin ja hakea oleskelulupaa vasta sen jälkeen, ja se on ilmoittanut perustavansa lähetystörakenteen, jonka tehtävänä on laillistaa vireillä olevat prosessit, joita arvioidaan olevan 400 tuhatta.

Ministerineuvoston hyväksymässä maahanmuuttoa koskevassa toimintasuunnitelmassa todetaan, että "poikkeusjärjestelmä, joka sallii nyt maahantulon ilman sääntöjä, lopetetaan ja poistetaan kiinnostuksenilmaisumenettely", jota pidettiin "avoimena ovena ja suurimman osan vireillä olevista kysymyksistä lähteenä".

Tästä lähtien ulkomaalainen, jolla on turistiviisumi, ei voi enää laillistaa asemaansa Portugalissa, mikä edellyttää työsopimusta tai muuta ratkaisua, jota aiemmin käsiteltiin Portugalin konsuliverkostossa.

Kolme tuntia pääministerin ilmoituksen jälkeen julkaistussa tiedotteessa puheenjohtajavaltio ilmoitti, että valtionpäämies "julkisti hallituksen diplomin, jolla muutetaan 4. heinäkuuta 2007 annettua lakia nro 23/2007 sen nykyisessä sanamuodossa, jossa säädetään ulkomaalaisten maahantulon, oleskelun, maastapoistumisen ja Portugalin alueelta poistumisen edellytyksistä ja menettelyistä sekä pitkään maassa oleskelleiden henkilöiden asemasta".


Lisää resursseja

Suunnitelmaan sisältyy myös "ensisijaisiksi määriteltyjen konsuliedustustojen reagointi- ja käsittelykapasiteetin vahvistaminen", ja siihen sisältyy 45 toimipisteen vahvistaminen 15 maassa, joihin kuuluvat kaikki portugalinkielisten maiden yhteisön (CPLP) maat.

Ulkomaalaislain 88 ja 89 pykälän kumoamista, jotka mahdollistivat ulkomaalaisten matkailijoiden laillistamisen Portugalissa, seuraa "yleisen lain tarkistaminen parlamentissa" tulevina kuukausina.

Kaikki jo jätetyt hakemukset käsitellään kuitenkin, kunhan ne "on ohjeistettu oikein" tai jos niillä on "yli vuoden sosiaaliturva-alennukset".

Hyväksyttyyn suunnitelmaan sisältyy "henkilöstöä, materiaalia ja rahoitusta lisäävän operaatiorakenteen luominen, joka mahdollistetaan poikkeuksellisilla rekrytointitoimenpiteillä ja johon yhdistetään AIMA:n työntekijöitä, entisen SEF: n (ulkomaalais- ja rajavalvontavirasto) tarkastajia ja muita rekrytoitavia ammattilaisia".

Suunnitelman 41 toimenpiteen joukossa on myös CPLP-maahanmuuttajien nykyisen liikkuvuusviisumin muuttaminen yhteisön viisumiksi (Shengen), joka mahdollistaa liikkumisen Euroopan unionin alueella, sekä ulkomaalais- ja rajavalvontayksikön (UEF) perustaminen PSP:hen valvomaan maahanmuuttajien läsnäoloa ja perustamaan hätäkeskuksia.