Publiturisin mukaanRandstad Employer Brand Research 2024 -tutkimuksen uusimmassa painoksessa, jossa analysoidaan aktiiviväestön käsityksiä useiden maiden suurimmista työnantajista, ilmailuala on kolmanneksi houkuttelevin ala työskennellä Portugalissa.

Tämä tarkoittaa, että alan houkuttelevuudessa on tapahtunut myönteistä kehitystä, sillä vuonna 2023 ilmailuala oli tässä analyysissä viidennellä sijalla houkuttelevuuden suhteen.

Tämän alan houkuttelevuutta on saattanut lisätä OGMA, joka oli 20 parhaan yrityksen joukossa toiseksi houkuttelevin yritys työskennellä Portugalissa.

OGMA:ta pidettiin myös sektoriluokituksessa houkuttelevimpana yrityksenä työskennellä, ja seuraavina olivat ANA - Aeroportos de Portugal ja TAP Air Portugal.

Analyysin mukaan työntekijät arvostavat eniten viittä kriteeriä, ja analyysi osoitti, että ilmailualan ammattilaiset korostavat tärkeysjärjestyksessä seuraavaa: taloudellinen terveys, työn sisältö, taloudellinen vakaus ja maine, urakehitys sekä houkutteleva palkka ja edut.