על פי נתוני בנק פורטוגל (BDP), אנשים פורטוגזים העובדים בחו"ל שלחו העברות בשווי 377.4 מיליון יורו בחודש יולי, המהווה עלייה של 2.9% לעומת 366.8 מיליון שנשלחו ביולי אשתקד.

לעומת זאת, זרים העובדים בפורטוגל שלחו 47.2 מיליון יורו למדינות מוצאם, 8.9% יותר מ -43.3 מיליון שנשלחו ביולי אשתקד.

אנשים פורטוגזים העובדים במדינות אפריקאיות דוברות פורטוגזית (PALOP) שלחו ביולי 42.12 מיליון יורו, המהווה עלייה משמעותית של 36.9% לעומת 30.7 מיליון יורו שנשלחו ביולי אשתקד.


לעומת זאת, אפריקאים דוברי פורטוגזית העובדים בפורטוגל שלחו 3.6 מיליון יורו, המהווים עלייה של 19.9% לעומת 3.02 מיליון שנשלחו ביולי אשתקד, על פי נתוני BDP.