"הריבית הממוצעת על הלוואות לדיור חדשות עלתה ל 2.23% (2.01% בחודש אוגוסט), הגבוה ביותר שנצפה מאז אוקטובר 2015", מקדם את BDP.

לדברי הבנק, "התפתחות זו עולה בקנה אחד עם העלייה בשיעורי Euribor הממוצעים באוגוסט", כאשר 87% מסכום הלוואות הדיור החדשות לאינדקס את היוריבור בגיל שישה או 12 חודשים.

מבחינת הלוואות צרכניות חדשות, הריבית הממוצעת ירדה ל -7.85% (7.94% באוגוסט).

על פי נתונים שפרסמה ה- BDP, בספטמבר העניקו הבנקים בסך הכל 2,006 מיליון יורו הלוואות חדשות ליחידים, 136 מיליון יורו יותר מאשר באוגוסט.


מתוך סכום כולל זה, 1,338 מיליון יורו התאימו להלוואות משכנתא, 467 מיליון יורו לאשראי צרכני ו -201 מיליון יורו לאשראי למטרות אחרות. הערכים שנרשמו באוגוסט היו בהתאמה 1,217, 482 ו -171 מיליון יורו.