בהצהרה, ה- IPMA אמר כי רעידת האדמה שהתגלתה על ידי תחנות הרשת הסייסמיות של היבשת לא גרמה נזק אישי או חומרי, על פי המידע הזמין עד כה.

רעידת האדמה "הורגשה בעוצמה מקסימאלית II/III בסולם מרקאלי השונה באזור פארו", הוסיף המכון.