"רשות היובלים והמכס (AT) מודעת לכך שחלק משלמי המסים מקבלים הודעות דואר אלקטרוני המגיעות כביכול מה- AT המתייחסות לדוח רווח והפסד - דגם 3, בו מתבקש קישור".

המלצת האוצר היא להתעלם מכך: "הודעות אלה שקריות ויש להתעלם מהן".

"מטרתו לשכנע את הנמען לגשת לדפים זדוניים על ידי לחיצה על הקישורים המוצעים", מוסיף את אותה הערה, אך "בשום פנים ואופן אין לבצע פעולה זו".