בכוונת החברה לקשר את דובר בבריטניה עם בולון-סור-מר בצרפת עם הקטמרן המופעל רק על ידי רוח, שמש או הידרוגנציה. המייסד אנדרו סימונס אמר כי "אנו חברה שמתכוונת לפעול ברווחיות אך אינה מציבה רווחים גבוהים יותר מעל לפעולות חיוביות. "העסקים כרגיל נגמרו. הגיע הזמן ליזום נורמליות חדשה."