מקום המפגש יהיה מרכז Madrugada ב Rua Direita 44 FR/A, פראיה דה לוז, לאגוס 8600 - 160.

העסק שייערך יכלול אישור פרוטוקול האסיפה הכללית שהתקיימה ב -26 בנובמבר 2022, סקירת החשבונות הפיננסיים של 2022 ודוח הגזבר והמועצה הפיסקלית וסקירת תוכנית הפעולה של הנשיא.

לידיעתך, ניתן להשתתף בפגישה זו רק על ידי חברים שדמי החבר השנתיים שלהם מעודכנים.

קרול וויטמור

נשיא העצרת הכללית

Madrugada Associação