מדובר בייצוב, מרמז שמחירי הדירות ממשיכים לעלות בהשוואה לשנה שעברה, אך באותו קצב כמו הרבעון הקודם, על פי דו"ח של ECO.

העדכון האחרון למדד מחירי הדיור מהמכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE) מראה כי משפחה פורטוגזית שקנתה בית בין אפריל ליוני שילמה 8.7% יותר ממה שהייתה משלמת באותם שלושה חודשים בשנה שעברה, אותה וריאציה משנה לשנה כמו ברבעון הראשון.

עם זאת, אם ההשוואה נעשית כשרשרת, נתוני INE מצביעים על תאוצה. במילים אחרות, בעוד שהמדד עלה ב -1.3% ברבעון הראשון בהשוואה לרבעון הרביעי של 2022, מחירי הדיור עלו ב -3.1% ברבעון השני של 2023 בהשוואה לראשון

השנה.