על פי הודעת ה- ADC, "בית המשפט לערעורים בליסבון (TRL) אישר את הרשעתו של סופר בוק בגין הפרת כללי התחרות, שאושרו על ידי ה- AdC ביולי 2019, כמו גם את מלוא סכום הקנס בסך 24 מיליון שהוטל על החברה".

פסק הדין, מיום 12 בספטמבר, "נחשב כבלתי מבוסס לערעורים שהגישו סופר בוק ושני פקידי חברה, נגד החלטת בית המשפט לתחרות, רגולציה ופיקוח (TCRS) שאישר גם באופן מלא את הסנקציה שהוחלה על ידי ה- AdC", קובע הרגולטור.

ה- TRL קובע כי "בהתחשב בכל הנסיבות שניתחו, נראה לנו כי הקנסות שהוחלו הם מידתיים ומתאימים, תוך התחשבות בחומרת ההתנהלות (הסכם אנכי בין חברות, קביעת מחירים, במטרה למנוע, להגביל או לעוות משמעותית את התחרות), גודל השוק המושפע (המכסה כמעט את כל השטח הלאומי), משך ההפרה הארוך (11 שנים) והיתרונות הנובעים מכך לסופר בוק, ", חושף ה- ADD ג.

לטענת הרגולטור, פסק הדין קובע גם כי "למרות היעדרם של המבקשים בעבירות מנהליות קודמות מבחינת הפרות תחרות, המוטיבציה של הערעור מדגישה את פיחות ההתנהגות המפרה ואת הוויתור העצמי של הממוקדים, כלומר הסנקציה שיש להחיל מסוגלת לקדם מודעות, לא רק חברתית וקהילתית, אלא גם של העבריינים עצמם, להרתיע אותם מביצוע מעשים בלתי חוקיים חדשים, כמו גם לרסן את העבריינים עצמם, להרתיע אותם מביצוע מעשים בלתי חוקיים חדשים, כמו גם לרסן את העבריינים עצמם. הופעת קרטלים או פרקטיקות דומות המגבילות את התחרות החלק של מפעילים אחרים, במיוחד בשוק הבירה, כמזיק לזכויות הצרכן".