האפשרות "המתונה" לתמיכה יוצאת דופן מצד ממשלת פורטוגל תורמת גם היא לציון.

"כעת אנו מצפים ש- TAP יניב השנה EBITDA מותאם של לפחות 900 מיליון יורו, לעומת התחזית שלנו באפריל של 770 מיליון עד 780 מיליון יורו, נתמך ברווחיות חזקה מהצפוי בסביבה של חוסן בהובלת נוסעים אווירית", נכתב בהצהרה סוכנות הדירוג.

חברת התעופה רשמה EBITDA חוזר (רווחים לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות) של 752.4 מיליון יורו בתשעת החודשים הראשונים של השנה. S&P סבורה שתוצאת השיא "עשויה שלא להיות בת קיימא מעבר לשנת 2023, בשל הלחץ הצפוי מעליית העלויות על השוליים", אך צופה כי 2024 תהיה מעל זו שנרשמה בשנת 2022

.

זוהי הסקירה השנייה של דירוג ה- TAP בפחות מחודש. בתחילת נובמבר שיפרה מודי'ס את דירוג סיכון החוב של TAP ברמה אחת, מ- "B2" ל- "B1", והדגישה את "השיפור החזק והמתמשך ברווחיות התפעולית של חברת התעופה"

S&P מזהירה כי הצי המצומצם של TAP, המוגבל על ידי תוכנית הארגון מחדש, והגודש בשדה התעופה בליסבון "יגביל את פוטנציאל הצמיחה" של התוצאות בטווח הבינוני. מצד שני, "שיעורי הרווחיות הגבוהים אמורים להקל על הלחץ על הוצאות TAP הנובע מעלויות דלק גבוהות יותר, יחד עם עליית מיסי הפחמן האירופיים ואינפלציה גבוהה".

הסוכנות שינתה את "פרופיל האשראי העצמאי" של TAP כלפי מעלה מ- "B+" ל- B". מכיוון שהיא "שמרה על עמדתה לגבי האפשרות המתונה לתמיכה יוצאת דופן מצד ממשלת פורטוגל", הדירוג לטווח הארוך, המשמעותי ביותר עבור המשקיעים, הועלה ברמה אחת מ- "B+" ל- "BB-

".

התחזית להערכת TAP היא "יציבה", המשקפת את "הציפייה שתנועת הנוסעים תישאר ברמות שלפני המגיפה במהלך 12 החודשים הקרובים, בהנחה שהתנאים המקרו-כלכליים או הגיאופוליטיים לא יתדרדרו באופן בלתי צפוי והתעריפים נשארים קרובים לרמות האחרונות".

"התחזית היציבה תלויה גם בהנחה שלנו שהפרטה לא תשנה את ההערכה שלנו לגבי ההסתברות המתונה לתמיכה כספית יוצאת דופן מצד ממשלת פורטוגל", מציינת S&P.