"חוק הגזירה שיוצר פרמיית שכר שתוענק לצעירים המסיימים השכלה גבוהה ונשארים לעבוד בפורטוגל אושר", ניתן לקרוא בהצהרה של מועצת השרים.

תקציב המדינה לשנת 2024 (OE2024) צופה כי שווי שכר הלימוד לא יעבור שינויים, אך הסטודנטים יוכלו ליהנות בדרך אחרת, כל עוד הם יישארו לעבוד בפורטוגל לאחר סיום הקורס.

"במטרה הכפולה לתגמל את המשך הלימודים הגבוהים ולעודד את הצעירים המוסמכים ביותר להישאר במדינה, הממשלה תעניק משנת 2024 ואילך תמריץ לצעירים שסיימו לאחרונה בסכום המקביל לשנת שכר לימוד לכל שנה של עבודה מוצהרת בפורטוגל", קובע הדו"ח שליווה את הצעת OE2024.

עם תקציב של כ -215 מיליון אירו, המדד יכסה את 250,000 הסטודנטים שהשלימו תואר ראשון, תואר שני משולב או תואר במוסדות להשכלה גבוהה ציבורית ופרטית השנה.

צעירים יהיו זכאים להחזר של הסכום השווה לשכר הלימוד על פני תקופה השווה למספר שנות הקורס, עד ארבע שנים לבוגרים, עד שש שנים במקרה של תואר שני משולב ושנתיים לתואר שני.

התנאי היחיד הוא שבתקופה זו הם עובדים בפורטוגל.

"הסכום המקסימלי יעמוד על עד 697 מיליון אירו עבור כל שנת עבודה עבור תארים משולבים לתואר שני ותואר שני ועד 1,500 אירו לתארים מתקדמים", נכתב בדו"ח.