הדו"ח של המרכז האירופי לבקרת מחלות (ECDC) שפורסם בקשר ליום האיידס העולמי, קובע כי זיהום HIV "ממשיך להשפיע על מיליוני אנשים".

"מספר הנשים שאובחנו ירד ב -26 אחוזים באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי, מ -52,788 בשנת 2013 ל -39,070 בשנת 2022 ומספר ה- MEM שאובחנו ירד ב -21 אחוזים, מ -90,208 ל 71,118", מציין הדו"ח.

בשנה שעברה דווח על 110,496 אבחנות HIV, הרוב במזרח אירופה (72%), במיוחד ברוסיה ובאוקראינה. אזורי המערב והמרכז דיווחו גם על מקרים (10 אחוזים ו -8 אחוזים בהתאמה).

במדינות האזור הכלכלי האירופי (EEA), הכולל את האיחוד האירופי (EU), דווחו 22,995 אבחנות חדשות.

אזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי מתעד יותר מ -2.4 מיליון מקרים שאובחנו ב -30 השנים האחרונות ויותר מ -620,000 אנשים באיחוד האירופי/EEA.

"המגמה הכוללת משקפת במידה רבה את המצב ברוסיה שבו האבחנות ירדו ב -31% מאז 2019. המדינות הנותרות ראו שינויים משמעותיים, במיוחד בשנת 2022 כאשר מספר מדינות ראו עלייה דרמטית במספר המקרים המאובחנים שמקורם במרכז ומזרח אירופה, כולל מקרים חיוביים קודמים", מציין הדו"ח.

לעומת זאת נרשמה ירידה של למעלה מ -50% בקרב גברים באיטליה, לוקסמבורג, הולנד ופורטוגל. בקרב נשים נצפתה הירידה הגדולה ביותר, בין 2013 ל 2022, באיטליה, הולנד, פורטוגל ורומניה.

אזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי עדיין רשם עלייה של 4.2 אחוזים בהשוואה לשנת 2021, אך האבחנות נמוכות ב -20.5 אחוזים מאשר בשנת 2019, לפני מגיפת covid-19. באיחוד האירופי/EEA, המקרים עלו ב -30.8 אחוזים בין 2021 ל -2022 אך ירדו בהשוואה לשנת 2019

.

"מספר גורמים תורמים להבדלים במגמות זיהום ב- HIV בין 2021 ל- 2022, כולל חידוש פעילויות המעקב, הרחבה והכנסת אסטרטגיות בדיקה חדשות במדינות רבות, דפוסי הגירה, הסרת מגבלות קוביד -19 וזרם הפליטים, במיוחד מאוקראינה", מודגש.

יתר על כן, על פי הדו"ח, הגידול באבחנות החיוביות הקודמות מילא תפקיד משמעותי בהגדרת הפרופיל האפידמיולוגי של HIV באירופה, בעיקר באיחוד האירופי/EEA ובאזור המערבי.

"מגע הטרוסקסואלי התגלה כגורם הבולט להעברת HIV בשנת 2022, במיוחד בקרב נשים", והוסיף כי "למרות ירידה באבחוני HIV בקרב גברים (MSM) מאז 2014, חלה עלייה קלה בשנת 2022, במיוחד בקרב MSM ממוצא מהגרים".

עם אבחנה מאוחרת, כמחצית (50.6 אחוזים באזור ארגון הבריאות העולמי, 47.9 אחוזים באיחוד האירופי/EEA) מהאנשים שאובחנו בשנת 2022 היו "ספירת תאי CD4 מתחת ל -350 למ"מ3".

העברת HIV בקרב אנשים שמזריקים סמים ממשיכה להישאר ברמה נמוכה ברוב מדינות האיחוד האירופי/EEA, עם עלייה קטנה במספר המקרים המאובחנים שנצפו בשנת 2022.

"עלייה זו נמוכה משמעותית מאלה שנצפו בדרכי שידור אחרות, הודות לנוכחותם של סימנים מבוססים ותוכניות יעילות להפחתת נזקים ברוב מדינות האיחוד האירופי/EEA. ניתן לייחס עלייה קלה זו לאבחנות חיוביות קודמות, שכן 24.4 אחוזים מכלל האנשים שנדבקו בהזרקת סמים נופלים לקטגוריה זו ", מציין המסמך

.

עלייה קלה זו נרשמה ברוב מדינות האיחוד האירופי/EEA, אם כי אוסטריה, קפריסין, יוון, פורטוגל ורומניה ראו ירידה של יותר מ -30%.

עשר מדינות, כולל פורטוגל, דיווחו בעקביות על נתונים על בדיקות HIV שבוצעו בין 2013 ל 2022, למעט בדיקות אנונימיות לא מקושרות ובדיקות תרומת דם.