לדברי ECO, במ טרה למשוך כישרונות ולשמור על אוכלוסייה נוספת לפיתוח העירייה כלכלית, המוע צה העירונית של הורטה, בפאיאל, מעודדת צעירים לחזור לאי האיים האזוריים להמשיך בפעילותם המקצועית לאחר סיום ההשכלה הגבוהה. תוכנית "Backhome — Back to Faial" מחזירה את שכר הלימוד ששולם בהשכלה הגבוהה הציבורית (697 יורו) עבור כל שנת עבודה מוצהרת באי

.

"תמיכה זו נמשכת לתקופה המתאימה למספר שנות הקורס", אומר ראש העיר קרלוס פריירה בהצהרה. באמצעי זה, ראש העיר רוצה למשוך ולשמור על אנשי מקצוע צעירים מוסמכים כדי "להגביר את שוק העבודה, יצירת העושר והצמיחה הדמוגרפית".

כמו כן, במטרה לשמור על צעירים בעירייה, החליטה העירייה, עבור אלה עד גיל 35, להיות פטורים מתשלום IMT על רכישת דיור קבוע עד 200 אלף יורו. "צעד זה הוא חלק מהחזון האסטרטגי של העירייה לעתיד", מסביר הסוציאל-דמוקרט קרלוס פריירה

.

הפטור מ- IMT כבר אושר על ידי האסיפה העירונית ויושם באמצעות תיקון לתקנה לייחוס הטבות מס בעירייה זו, שנמצאת כיום בתוקף.