על פי נתוני INE, 6.7 יורו נחסכו על ידי משפחות פורטוגזיות עבור כל 100 יורו זמינים.

החיסכון במשקי הבית נותר על 6.3% ברבעון הרביעי, בעוד שהייתה צמיחה של 1.3% הן בהכנסה הפנויה והן בהוצאות הצריכה הסופית.

ה- INE ציין כי במונחים שנתיים הצמיחה של שני אגרגטים אלה הייתה קרובה ביותר (6.7% ו -6.8% בהתאמה), מה שקבע שיעור חיסכון שווה בשנים 2022 ו -2023. (6.3%)

המש

כורות תרמו להתפתחות ההכנסה הפנויה, עם צמיחה של 2.5% בהשוואה לרבעון הקודם ו -10.7% במונ

חים שנתיים.

במונחים הדיוטים, ההכנסה הפנויה המותאמת לנפש של משפחות עלתה ב -0.3% ו -1.1%, בהשוואה לרבעון הקודם ו- 2022, בהתאמה.