החוזה בן ארבע השנים, שנחתם עם המעבדה הבריטית Seqirus ור שות המוכנות והתגובה לשעת חירום בריאותית של הנציבות (HERA), כלל אופציה לרכישת 40 מיליון מנות נוספות.

מטרת ההתקשרות המשותפת, אמר מקור קהילתי ללוסה, "היא להציע יכולת נוספת למדינות החברות לרכוש חיסונים".

"למדינות החברות יש תמיד אפשרות להשתמש בהליך הלאומי שלהן לרכישת חיסונים, ללא קשר אם הם מכוסים במכרז המשותף או לא", הדגיש.

ל- Seqirus UK Ltd יש אישור שיווק של האיחוד האירופי לחיסון מעודכן לזני H5 של נגיף שפעת A המיועד לשימוש במבוגרים.

החיסון נועד למנוע מגע אצל אנשים העובדים עם או נחשפים לציפורים ויונקים נגועים.