בפוסט בעמוד הפייסבוק שלה, מטרו דו פורטו מבהירה כי ההפרעה נובעת "מביצוע עבודות תחזוקה על המסלול".


במהלך תקופה זו, מוסיפה החברה, התפוצה בשני המסלולים הללו תהיה מוגבלת.