Uit de voorlopige gegevens blijkt dat "46,5 procent van de stijging van het aantal sterfgevallen tussen 5 oktober en 1 november ten opzichte van het gemiddelde van de laatste vijf jaar te wijten is aan sterfgevallen van Covid-19": van de 1.132 bovengemiddelde sterfgevallen in die periode werden er 526 aan Covid-19 toegeschreven.

De ziekte door het nieuwe coronavirus veroorzaakte minder dan een derde (29,3 procent) van de 8.686 sterfgevallen die boven het gemiddelde van de laatste vijf jaar liggen, tussen 2 maart en 1 november.