"We moeten de flexibiliteit hebben om te reageren op een gezondheidscrisis en als we een noodsituatie op EU-niveau kunnen afkondigen, zou dit het onmiddellijk mogelijk maken om apparatuur over te dragen, gezamenlijke aankopen te doen en maatregelen uit te voeren door de Commissie", aldus de Europese commissaris voor Gezondheid, Stella Kyriakides, in een interview met verschillende Europese persagentschappen, waaronder het Lusa News Agency.

"De nieuwe regels die we voor een Europese Gezondheidsunie gaan opstellen, zullen ons in staat stellen het noodmechanisme van de EU te activeren, uiteraard in nauwe samenwerking met de WHO, maar niet afhankelijk van de WHO", aldus de Europese commissaris.

Dit is een van de voorstellen die de Europese Commissie heeft ingediend voor de oprichting van een "echte Europese Gezondheidsunie", na de moeilijkheden die zich de afgelopen maanden hebben voorgedaan als gevolg van covid-19, in een pakket dat ook de versterking van de mandaten van het Europees Centrum voor preventie en bestrijding van ziekten (ECDC) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de oprichting van een nieuwe autoriteit voor het beheer van toekomstige gezondheidscrises verwacht.