De problemen waarmee Portugal te kampen heeft, hebben geleid tot de oprichting van Food & Supplies Lagos, een organisatie die in staat is de behoeften van de door de crisis zwaarst getroffen Portugezen te ondersteunen.

Na enkele gesprekken in de Clube de Ténis e Padel de Lagos begon de groep ideeën te delen over de rampzalige situatie die zich in Portugal afspeelde, namelijk in Lagos, waar veel mensen hun inkomen verliezen. Uit deze bezorgdheid ontstond een associatieve beweging om mensen in ernstige noodsituaties te voeden. In Lagos is de overheersende economische activiteit, direct en indirect, het toerisme, dat dit jaar sterk is gedaald. In Portugal hebben al 60.000 mensen die in deze sector werkten hun baan verloren.

Food & Supply Lagos brengt een groep vrijwilligers samen die helpen bij de aankoop en levering van voedsel. Hun groep bestaat dankzij de hulp van hun donateurs. Dit geld wordt gebruikt om Portugese mensen in nood te voeden, aldus Susanne Lotstrom, lid van Food & Supply Lagos.

"In het begin was het moeilijk om te weten waar de hulp nodig was en Ricardo Barroso Fonseca van Clube de Ténis e Padel de Lagos heeft ons veel geholpen en ons geadviseerd over drie verenigingen waarmee we nu samenwerken", legt Susanne uit. Fonte da Vida, Santa Maria kerk en Mustard Seed zijn de verenigingen met het meest directe contact met de behoeftige families die Food & Supply Lagos helpt door de aankoop van voedsel en benodigdheden om direct te geven aan degenen die in nood zijn.

Het was toen, in mei, dat "samen met Ricardo, alles mogelijk was", zei Susanne. Het is belangrijk om te weten wie Ricardo is, want hij is de houder van de bankrekening waarop mensen kunnen doneren. "We hebben geen vereniging opgericht omdat er kosten aan verbonden zijn", benadrukt Viveka Feder, een lid van de organisatie. Zo gaat het geld naar een rekening waarvan de houder Ricardo Barroso Fonseca is, "die een persoon is die ons volledig vertrouwen heeft en die al vele jaren verbonden is met sociale doelen in Lagos", voegde ze eraan toe. Food & Supply Lagos schreef ook een post over hem in de Facebook groep om ervoor te zorgen dat vrijwilligers, donateurs en iedereen die wil helpen, weten wie deze man is en hoe belangrijk hij is voor het liefdadigheidsproject.

Op dit moment neemt de vraag naar hulp steeds meer toe en de organisatie moet haar inkomsten verhogen om de groeiende steunverzoeken aan te kunnen. "Op dit moment helpen we meer dan 200 huishoudens en de verzoeken blijven groeien, dus het verhogen van de donaties is belangrijk zodat we niemand overslaan, deze mensen hebben ons nodig," zei Susanne. Als je bedenkt dat het op dit moment zonder toestemming om evenementen te organiseren nog moeilijker is geworden om geld in te zamelen voor de organisatie: "Elke euro telt, er zijn vele manieren om te helpen", leest de Facebook-post.

In de Facebook groep Food & Supplies Lagos is er een sterke wens om te helpen van veel leden van de gemeenschap. Op de pagina kun je ook updates zien, "een keer per week schrijven we een post met foto's zodat onze donateurs weten wat er aan de hand is. Meestal gaan we op een woensdag naar Intermaché om de boodschappen te doen en dan maken we een post om mensen te informeren over wat er is uitgegeven, wat we hebben gekocht, etc", aldus Viveka Feder.

Een vraag die opkomt is waarom deze mensen, die hier wonen, naar Portugal komen en het Portugese volk beginnen te helpen met zo'n gebaar van solidariteit? Susanne antwoordde, namens de fractie, met een direct antwoord: "Portugal heeft ons verwelkomd, dus we hebben de plicht om dit voor Portugal te doen".