"De balans is uiterst positief. Ik wil al het werk van de schooldirecteuren, van de onderwijsgemeenschappen, van de leerkrachten en van de niet-krachten bedanken", aldus de minister.

Tiago Brandão Rodrigues zei dat de manier waarop het eerste schooltrimester, dat vandaag afloopt, aantoont dat de terugkeer naar persoonlijk onderwijs een goede optie is.

"We moeten blijven werken om dit academisch jaar, in een jaar van pandemie, zo normaal mogelijk te houden", benadrukte hij.

Op de vraag of de regering de leerlingen bij hun terugkeer naar school na de kerstvakantie zal testen, zoals in andere landen zal gebeuren, antwoordde Tiago Brandão Rodrigues dat "de gezondheidsautoriteiten zeer nauw met de scholen hebben samengewerkt om ervoor te zorgen dat de onderwijsinstellingen veilige plaatsen zijn".

"Het is in die zin dat we zullen blijven werken. Door de hele articulatie tussen school en gezondheidsautoriteiten, zodat wanneer er verdachte of positieve gevallen zijn, het antwoord zo snel mogelijk zal zijn. Dat zullen we dus blijven doen", zei hij.

Tijdens de schoolvakantie riep de minister van Onderwijs iedereen op zich in te spannen om "de gevolgen van de covid-19 te verzachten".

"De minister-president heeft het al gezegd, maar ik doe ook een beroep op gezinnen die kinderen op school hebben, die weten dat hun leerlingen op school een aantal regels hebben om ze tijdens deze rustperiode in stand te houden", vroeg hij.

"We weten dat we begin januari terugkomen in de lessen en dat we ook tijdens de kerstviering een aantal regels moeten handhaven om ervoor te zorgen dat het aantal gevallen niet verder toeneemt", versterkte hij.