"We hebben voor deze vijf structuren gekozen omdat ze het ziekenhuisnetwerk van de Nationale Gezondheidsdienst vertegenwoordigen, de aangewezen instellingen aan het einde van de lijn", zei Marta Temido aan het einde van een werkvergadering over het Vaccinatieplan ter bestrijding van Covid -19.

De minister legde uit dat ze als zodanig zijn aangewezen omdat het instellingen zijn waarin het noodzakelijk is om "in hun capaciteit te behouden om niet alleen te reageren op de Portugezen, natuurlijk, maar ook om andere gezondheidseenheden te ondersteunen".

Volgens de minister zal de vaccinatie plaatsvinden op 27 december, een dag na de verwachte aankomst van de Pfizer-BioNTech-vaccins, en op de volgende dagen, en "het is het eerste moment van een fase" die zal doorgaan in de eerste week van januari, hoewel er nog steeds geen precies tijdschema is omdat het afhangt van de tweede levering van Pfizer.

Op dit tweede moment zal er een uitbreiding zijn van de vaccinatie naar andere ziekenhuisinstellingen, naar andere eenheden van de Nationale Gezondheidsdienst en "in de eerste plaats naar residentiële structuren voor geïnstitutionaliseerde mensen", zei Marta Temido.