In een verklaring aan de Securities Market Commission (CMVM) verklaart Galp dat zij "de regionale markt zal blijven bevoorraden met behoud van de belangrijkste invoer-, opslag- en transportfaciliteiten voor de in Matosinhos bestaande producten", en dat zij "adequate oplossingen ontwikkelt voor de noodzakelijke inkrimping van het personeelsbestand en een ander gebruik voor het complex evalueert".

Het bedrijf zegt dat "structurele veranderingen in de consumptiepatronen van olieproducten, ingegeven door de regelgevingscontext en de covid-19-context, een aanzienlijke invloed hebben gehad op de industriële downstreaming-activiteiten van Galp", en stelt dat "de levering en distributie van brandstoffen in het land niet zal worden beïnvloed door deze beslissing".

Deze herconfiguratie "zal een vermindering van meer dan 90 miljoen euro per jaar mogelijk maken van de vaste kosten en investeringen en een vermindering van de CO2-uitstoot (scope 1 en 2) met betrekking tot het huidige systeem", aldus de nota.

Galp zegt ook dat het zich zal richten op "het vergroten van de veerkracht en het concurrentievermogen van Sines, met een ruwe verwerkingscapaciteit van 200 kbpd en uitgerust met hogere conversie-eenheden, en initiatieven om de procesefficiëntie te verhogen worden geanalyseerd, evenals de integratie van de productie van geavanceerde biobrandstoffen en andere producten met een laag koolstofgehalte en een grotere toegevoegde waarde".

"De potentiële investeringen in verband met deze initiatieven zouden kunnen worden ondersteund door de besparingen die voortvloeien uit de lopende herstructurering en door de mechanismen ter ondersteuning van de energietransitie", voegt het bedrijf eraan toe.