Volgens de resultaten van de studie werden 28 chemische stoffen gescreend (in de urineanalyse) en werden in elk van de monsters tussen de 18 en 23 gevaarlijke stoffen gevonden.

De studie werd uitgevoerd in zes landen en tien mensen namen deel in Portugal, waaronder een parlementslid, een burgemeester, journalisten en leraren. In alle landen was het doel de aanwezigheid in het menselijk lichaam van potentieel gevaarlijke chemische stoffen als gevolg van het dagelijks gebruik van verpakkingen, met name van levensmiddelen, te beoordelen.

Volgens de resultaten van de studie, uitgebracht door de milieubeweging Zero, die aan het initiatief heeft deelgenomen, waren de verschillen tussen de landen (België, Bulgarije, Letland, Slovenië en Spanje, alsook Portugal) niet significant, "wat erop wijst dat het dagelijkse contact met deze stoffen in heel Europa plaatsvindt, omdat het transversaal is voor de geografie, het beroep, de leeftijd, naast andere variabelen", zei Zero in een verklaring.

De analyses waren gericht op de beoordeling van de aanwezigheid van chemische stoffen die in wegwerpverpakkingen voor levensmiddelen kunnen worden gevonden, zoals ftalaten en fenolen. De twee worden door wetenschappelijke studies geassocieerd met ziekten zoals kanker of hart-en vaatziekten en zullen ook negatieve gevolgen hebben voor het reproductieve en immuunsysteem ook, benadrukt Zero.

"Deze resultaten zijn een verder bewijs van de manier waarop verpakkingen en de producten die we dagelijks consumeren en gebruiken vreemde chemicaliën in ons lichaam brengen, wat volgens de wetenschap potentiële risico's voor onze gezondheid en het milieu zijn. Het is dringend noodzakelijk om het gebruik van wegwerpmogelijkheden te verminderen en te vertrouwen op veilige, circulaire materialen", waarschuwt Susana Fonseca, van het management van Zero, die in de verklaring wordt geciteerd.

Het project is het resultaat van een partnerschap binnen het Europese Zero Waste Europe netwerk, dat 31 leden uit 24 landen samenbrengt en de overgang naar een afvalvrij Europa wil leiden.

De betrokken organisaties vestigen de aandacht op mogelijke problemen voor de menselijke gezondheid die voortvloeien uit het huidige productie- en consumptiemodel en vragen om een herziening van de wetgeving die van toepassing is op materialen die met levensmiddelen in aanraking komen.

Detailhandelaren en merken moeten ook overstappen op veiligere alternatieven en de consumenten moeten gezondere keuzes maken, en zij doen ook een beroep op organisaties.

Zero herinnert aan de waarschuwing van wetenschappers in maart van dit jaar (in de zogenoemde "consensusverklaring") over de duizenden chemische stoffen die worden gebruikt in levensmiddelenverpakkingen en andere materialen die met levensmiddelen in contact komen, en veel van deze stoffen kunnen van levensmiddelenverpakkingen naar levensmiddelen migreren, zodat het voortgezette gebruik ervan als een risico voor de menselijke gezondheid moet worden gezien.

Als gevolg van de waarschuwing hebben meer dan 230 niet-gouvernementele organisaties uit de hele wereld de beleidsmakers gevraagd dringend actie te ondernemen.