De Minister van Onderwijs zegt dat hij scholen steunt die open blijven als een maand lange lockdown dreigt. Tiago Brandão Rodrigues, die tijdens een parlementaire stuurgroep sprak, betoogde dat de scholen tijdens de eerste termijn betrouwbaar en veilig bleken te zijn. Hij vertelde MPs scholen open zouden moeten blijven om er zeker van te zijn dat de leerlingen die ongunstig waren beïnvloed door sluitingen van vorig jaar, niet nogmaals in de steek gelaten zouden worden. De overheid heeft gezegd dat de scholen open zouden blijven voor kinderen van 12 jaar en jonger, maar was onzeker over wat te beslissen voor tienerstudenten.