Het einde van de exploitatie van de fabriek betekent ook het einde van ongeveer een tiende van de uitstoot van stikstofoxiden, zwaveldioxide, deeltjes en zware metalen in Portugal, aldus Zero.

De vereniging erkent dat de sluiting van Sines en de andere Portugese kolencentrale in Pego direct en indirect gevolgen heeft voor ongeveer 700 werknemers en betreurt dat er geen "dialoog, sociaal overleg en het creëren van alternatieve oplossingen" voor deze mensen is geweest.

"Een plan ter bevordering van economische activiteiten die verband houden met de dringende energietransitie", waarbij werknemers, vakbonden, gemeenten en andere entiteiten betrokken zijn, is volgens Zero van fundamenteel belang.

Maar "dit gebeurt niet, met name in het geval van de aangekondigde sluiting van de raffinaderij van Matosinhos", merkt hij op.

Hoewel de sluiting van deze centrales betekent dat er banen verloren gaan, worden naar verwachting "alleen al in de fotovoltaïsche zonne-energiesector de komende tien jaar ten minste 20.000 banen gecreëerd", wat "een kans is om werknemers op te leiden en bij te scholen".

De sluiting van Sines vindt bijna tien jaar eerder plaats dan oorspronkelijk voorzien in de koolstofneutrale routekaart, waardoor een fabriek wordt gesloten, die "gemiddeld 12 procent van de totale nationale broeikasgasemissies per jaar vertegenwoordigde".

De sluiting was "een rechtstreeks gevolg van de prijzen op de kolenmarkt, de kosten in verband met de emissies en het concurrentievermogen en de beschikbaarheid van andere alternatieven", aldus de milieuvereniging.